• SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIMI NEDİR?
 • Haritalarının sayısal hale getirtilmesi, bunlarla beraber mülkiyet bilgilerinin güncellenerek elektronik ortamlara aktarılması çalışmalarıdır.
 • İMAR UYGULAMALARI ÇALIŞMALARI NEDİR?
 • Şehirlerin ve şehirleşmekte olan yerleşim alanlarının, ilerleyen nüfus ve gelişen ihtiyaçlara daha iyi cevap vermesi, arazilerin maksimum verimle kullanılması ve çarpık kentleşmenin engellenmesi amacıyla düzenlediğimiz planlardır.
 • GIS/COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ' NİN AÇILIMI NEDİR?
 • Günümüzde Dünyada ve Türkiye'de bilgi paylaşım hızının önemi düşünüldüğünde İngilizce adı Geographical Information Systems (GIS) olan " Coğrafi Bilgi Sistemleri ; akla gelmektedir. Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bu sistemi kabul edip çalışmalarını bu yönde ilerleten şirketimiz daha ileri noktalara gelmek ve dünyaya adını duyurmayı hedef edinmiştir.
 • ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİ KAPSAMI NEDİR?
  • Mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması : Proje sahasına ait tapu bilgilerinin bilgisayar ortamında güncellenmesinin yapılması
  • Proje sahasına ait paftaların sayısallaştırılması ve alna kontrolünün yapılması: Proje sahasına ait paftaların sayısallaştırılması ve tecvizi aşan parsellerin belirlenmesi işlemleri
  • Yer kontrol noktalarının tesisi: Yeni tesis edilecek nirengi , poligon ve nivelman noktalarının yerlerinin tespit edilmesi ve istikşaf kanavalarının hazırlanması
  • Halihazır haritaların yapılması
  • Parsel değer sayısının hesabı ve bilgisayara aktarımının yapılması
  • Adaların oluşturulması
  • Köy sınırlarının düzenlenmesi
  • Çiftçilerle mülakat : Bu işlemde, derecelendirme haritası, eski mülkiyet listesi (AT1), Soyadı sıralı liste (AT2), halihazır arazi
  • Parselasyon planının yapılması
  • Yer kontrol noktalarının ölçüsünün yapılması
  • Ada ve parsel köşelerinin aplikasyonunun yapılması
  • Ayırma çapı düzenlenmesi
  • Tescil işlemlerinin yapılması
  • Tarla sınırının düzenlemesi
Naberte